M1/6B-a - Investiții în patrimoniul cultural și serviciile de bază pe teritoriul Alutus

M1 6B a Arcus

M1 6B a Belin

Dotarea compartimentului administrativ
gospodăresc al comunei Arcuș

Achiziționare autogreder și
motopompă pentru comuna Belin

M1 6B a Bixad4 M1 6B a Bodoc1
 Dotarea și echiparea serviciului voluntar
pentru
situații de urgență Bixad
 Achiziționare buldoexcavator pentru
comuna Bodoc
M1 6B a Bodoc2 M1 6B a Bradut

Achiziționare de obiecte pentru
păstrarea și transmiterea tradițiilor
ecvestre în Comuna Bodoc
 
Dotarea compartimentului de
întreținereși deszăpezire a drumurilor comunale, străzilor, drumurilor forestiere
și a terenurilor aferente acestora din
cadrul primăriei Brăduț
M1 6B a Malnas

 

M1 6B a Micfalau

Dotarea Compartimentului
Administrativ-Gospodăresc
al Primăriei Comunei Malnaș
Dotarea serviciului public
de gospodărire comunală
al comunei Micfalău
 

 

 

M1 6B a Valea Crisului

M1 6B a Bradut2

Achiziționare buldoexcavator în comuna Valea Crișului

Echiparea compartimentului de
întreținere și deszăpezire a drumurilor comunale, străzilor, drumurilor
forestiere și a terenurilor aferente
acestora din cadrul primăriei comunei Brăduț prin achiziționarea unui mini buldoexcavator
M1 6B a Intermedia 
Păstrarea și promovarea identității culturale în zona Alutus  
Daniel Kastely Baróti piac  a honlapra
Achiziționarea de porturi tradiționale renascentiste nobile pentru Asociația Daniel Kastély Egyesület Modernizarea pieței agroalimentare din orașul Baraolt
M1 6B a Bradut3 M1 6B a Gaal Mozes
Dezvoltarea compartimentului de întreținere și deszăpezire a drumurilor comunale, străzilor, drumurilor forestiere și a terenurilor aferente acestora din cadrul primăriei comunei Brăduț prin achiziționarea unui buldoexcavator


Păstrarea meșteșugurilor tradiționale prin realizarea de filme documentare