M1/6B-a - Investiții în patrimoniul cultural și serviciile de bază pe teritoriul Alutus

Denumire proiect: Modernizarea pieței agroalimentare din orașul Baraolt
Beneficiar: Orașul Baraolt
Localizarea proiectului: Orașul Baraolt, jud. Covasna
Valoarea ajutorului nerambursabil: 196.020,92 euro
Data semnării contractului de finanțare: 12.09.2018
Data finalizării proiectului: ianuarie 2023

Descrierea proiectului: Prin proiect s-a realizat modernizarea pieței agroalimentare din orașul Baraolt, județul Covasna pentru desfășurarea activității comerciale în condiții optime.