M1/6B-a - Investiții în patrimoniul cultural și serviciile de bază pe teritoriul Alutus

Denumire proiect: Dotarea serviciului public de gospodărire comunală al comunei Micfalău, județul Covasna
Beneficiar: Comuna Micfalău
Localizarea proiectului: Comuna Micfalău, sat Micfalău,jud. Covasna
Valoarea ajutorului nerambursabil: 73.695,72 euro
Data semnării contractului de finanțare: 17.10.2019
Data finalizării proiectului: 14.05.2021

Descrierea proiectului: Proiectul realizat de Comuna Micfalău ajută la dezvoltarea calității vieții și a nivelului de trai a populației, creșterea atractivității comunei prin dezvoltarea serviciilor de întreținere, gospodărire și înfrumusețare a drumurilor și spațiilor publice pe teritoriul comunei achiziționând echipamente și accesorii pentru tractor, vidanjă, grader pentru întreținere drumuri, retroexcavator.