M1/6B-a - Investiții în patrimoniul cultural și serviciile de bază pe teritoriul Alutus

Denumire proiect: Echiparea compartimentului de întreținere și deszăpezire a drumurilor comunale, străzilor, drumurilor forestiere și a terenurilor aferente acestora din cadrul primăriei comunei Brăduț prin achiziționarea unui mini buldoexcavator
Beneficiar: Comuna Brăduț
Localizarea proiectului: Comuna Brăduț, sat Brăduț, nr.171, jud. Covasna
Valoarea ajutorului nerambursabil: 22.200 euro
Data semnării contractului de finanțare: 27.07.2021
Data finalizării proiectului: 18.01.2022

Descrierea proiectului: Prin proiect s-a realizat dezvoltarea calității vieții și a nivelului de trai a populației comunei Brăduț, creșterea atractivității comunei prin dezvoltarea serviciilor de întreținere a drumurilor și a șanțurilor de pe teritoriul administrativ al comunei achiziționând un mini excavator.