M1/6B-a - Investiții în patrimoniul cultural și serviciile de bază pe teritoriul Alutus

Denumire proiect:Dezvoltarea compartimentului de întreținere și deszăpezire a drumurilor comunale, străzilor, drumurilor forestiere și a terenurilor aferente acestora din cadrul primăriei comunei Brăduț prin achiziționarea unui buldoexcavator
Beneficiar: Comuna Brăduț
Localizarea proiectului: Comuna Brăduț, sat Brăduț, nr.171,jud. Covasna
Valoarea ajutorului nerambursabil: 80.000 euro
Data semnării contractului de finanțare: ianuarie 2023
Data finalizării proiectului: mai 2023

Descrierea proiectului: Prin proiect s-a realizat dezvoltarea parcului de utilaje în scopul eficientizării lucrărilor și intervențiilor pe spațiile publice și pe drumurile comunei Brăduț prin achiziționarea unui buldoexcavator și cu accesorii compatibile care fac posibilă utilizarea multilaterală a buldoexcavatorului.