M1/6B-a - Investiții în patrimoniul cultural și serviciile de bază pe teritoriul Alutus

Denumire proiect: Dotarea Compartimentului Administrativ-Gospodăresc al Primăriei Comunei Malnaș, Județul Covasna
Beneficiar: Comuna Malnaș
Localizarea proiectului: Comuna Malnaș, sat Malnaș nr.17,jud. Covasna
Valoarea ajutorului nerambursabil: 46.814,47 euro
Data semnării contractului de finanțare: 14.04.2020
Data finalizării proiectului: 19.11.2020

Descrierea proiectului: Proiectul realizat contribuie la dezvoltarea calității vieții și a nivelului de trai a populației comunei Malnaș, creșterea atractivității comunei prin dezvoltarea serviciilor de întreținere, gospodărire și înfrumusețare a drumurilor și a spațiilor publice de pe teritoriul administrativ al comunei achiziționând un tractor performant și echipamente/accesorii pentru tractor:remorcă basculantă și tocător cu braț.