M1/6B-a - Investiții în patrimoniul cultural și serviciile de bază pe teritoriul Alutus

Denumire proiect: Achiziționare autogreder și motopompă pentru comuna Belin
Beneficiar: Comuna Belin
Localizarea proiectului: Comuna Belin, sat Belin,jud. Covasna
Valoarea ajutorului nerambursabil: 95.087,73 euro
Data semnării contractului de finanțare: 11.05.2018
Data finalizării proiectului: 11.08.2020

Descrierea proiectului: Încadrul proiectului a fost achiziționat autogreder și motopompă pentru eficientizarea lucrărilor de întreținere reparare și deszăpezire a rețelei locale de drumuri cuprinse în inventarul domeniului public al comunei Belin, respectiv a tuturor spațiilor publice și private ale comunei, totodată motopompa se folosește la evacuarea apelor din preajma drumurilor, din pivnițele populației și la curățarea băilor publice.