Programul LEADER este unul dintre programele de succes al Uniunii Europene în domeniul dezvoltării rurale. Cuvântul LEADER este un acronim francez, provenit din: Liaison Entre Actions pour le Development de l`Economie Rurale.

Scopul programului este de a-i încuraja pe actorii din mediul rural la identificarea posibilităților de dezvoltare a zonei pe termen lung, și de a-i sprjini pentru utilizarea durabilă a posibilităților identificate. Programul sprijină inițiative de tip „din jos în sus”. Pe baza strategiei de dezvoltare locală finanțarea va fi asigurată beneficiarilor prin organizarea cererilor de proiecte pe plan local, astfel deciziile privind dezvoltările din mediul rural se vor lua tot pe plan local.

În România, implementarea abordării LEADER și a Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) a început în perioada 2010-2015 prin intermediul PNDR, perioadă în care au funcționat 163 de GAL-uri. Pentru perioada 2014-2020, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) din România a emis autorizație de funcționare pentru 239 GAL-uri. În județul Covasna funcționează 3 Grupuri de Acțiune Locală.

GAL Alutus, sub numele de Asociația Alutus Regio Egyesület, include localitățile din Valea Oltului și Zona Baraolt.