Scurta prezentare a comunei Arcuș

Comuna Arcuș este satul învecinat, municipiul Sfântu Gheorghe, reședința de județ, aflându-se la o distanță de 3 km de acesta. Până nu demult localitatea apaținea comunei Valea Crișului, astâzi este unitate administrativă separată. Din punct de vedere geografic se situează în valea pârâului Arcuș la o altitudine de 578 m., denumirea sa referindu-se la un fenomen geografic. Numărul locuitorilor la începutul anului 2009 era de 1382 de persoane. Zona satului este bogată în zăcăminte de cărbune, acesta fiind exploatat ani în șir în a doua jumătate a secolului 20. Biserica fortificată unitariană a fost demolată în Evul Mediu. Între 1830-33 au reconstruit-o, însă cele patru bastioane și turnul existent păstrează urme ale renascentismului din secolul 16. O parte dintre enoriașii satului în anul 1622 au trecut la reformați. Ei și-au construit biserică proprie în secolul 17. Începând cu secolul 18. romano-catolicii minoritari în sat, au inaugurat o biserică în cinstea Sfântului Ștefan. Un obiectiv impresionant al istoriei arhitecturale este castelul neobaroc al familei Baronului Szentkereszty. Lângă castelul construit în anul 1870 se află o mică capelă și un parc dendrologic, pe teritoriul căruia există creații ale artei plastice contemporane. Tot lângă castelul Szentkereszty există Centrul de Studii Europene, centru de formare ce oferă mai multe servicii: cazare, spațiu pentru organizarea conferințelor și evenimente restrânse. În apropierea comunei se află stațiunea Sugaș Băi și vârful cel mai mare din zonă, Görgő (1018 m). Tot aici se află vârful Várhegy (735 m), unde pe vremuri există urmele unei cetăți mediavale, construită de către locuitorii zonei care a servit drept fortăreață în timpul atacului tătarilor. Pe trasee marcate turiștii pot ajunge pe creasta munților Baraolt și la pasul Vadaș. Personalitățile de renume al satului sunt: zoologul și profesorul universitar Gelei Benedek, membru al Academiei Maghiare, Gelei József și geologul Kiss Ernő, cercetătorul al Munților Baraolt. Aici a trăit și lucrat preotul unitarian al satului din secolul trecut Kiss Mihály, cercetătorul folclorului și dialectului secuiesc. În ziua de astăzi locuitorii comunei se ocupă cu agricultura, creșterea animalelor, mulți lucrează însă în reședința de județ. În ultimii zece ani aici s-au stabilit mulți locuitori din Sf. Gheorghe. În viața comunei biserica unitariană, mai multe asociații și fundații (precum Asociația Dalshtröm Kálmán, fundația Kapernaum și Asociația Biókultúra) desfășoară activitate variată. Cu sediul în satul Arcuș își desfășoară activitatea mai multe intreprinderi mici și mijlocii.