M1/6B-a - Investiții în patrimoniul cultural și serviciile de bază pe teritoriul Alutus

Denumire proiect: Dotarea compartimentului administrativ-gospodăresc al comunei Arcuș, județul Covasna
Beneficiar: Comuna Arcuș
Localizarea proiectului: Comuna Arcuș,sat Arcuș, jud. Covasna
Valoarea ajutorului nerambursabil: 49.110,60 euro
Data semnării contractului de finanțare: 22.04.2020
Data finalizării proiectului: 15.09.2020

Descrierea proiectului: Proiectul realizat contribuie la dezvoltarea calității vieții și a nivelului de trai a populației comunei Arcuș, dezvoltarea serviciilor de întreținere gospodărire și întreținere a drumurilor și spațiilor publice de pe teritoriul administrativ al comunei, achiziționând tractor, încărcător, lamă de zăpadă și retroexcavator.