Scurta prezentare a oraşului Baraolt şi a localităţilor aparţinătoare

Oraşul Baraolt este situată în colţul nord-vestic al Bazinului Baraolt, este centrul Bazinului Baraolt, singurul oraş din regiunea Alutus. Oraşului - cu un număr de 5914 locuitori - sunt arondate cinci localităţi din punct de vedere teritorial-administrativ: Biborţeni (775 loc.), Bodoş (446 loc.), Racoşul de Sus (1893 loc.), Căpeni (1130 loc.) şi Micloşoara (512 loc.)

Cele mai valoroase clădiri monumente: beserica romano-catolică fortificată din Baraolt (1767), capela baroc Kisasszony (1755), biserica reformată din Biborţeni cu fresca înfăţişând o secvenţă din legenda Sfântului Ladislau (1767), castelul raneissance-clasicist al familiei Kálnoky din Micloşoara. La Biborţeni, la locaţia Tortoma se poate vizita situl arheologic din epoca de bronz şi ruinele cetăţii lui Tiborcz din evul mediu timpuriu, iar la Racoşul de Sus mormântul lui Réka, soţia regelui hun Attila şi ruinele cetăţii Rika.

Singurul spital şi grup şcolar din microregiune funcţionează la Baraolt, grupul şcolar poartă numele teologului-poetului şi inovatorului limbii maghiare Baróti Szabó Dávid. Alte presoane însemnate: Gaál Mózes scriitor de tineret, Keserű Mózes episcop, Dr. Fábián László avocat, jurnalist, politician, Budai József geolog, pomolog, Egyed Ákos istoric, Bartalis Ferenc mucenic al conspiraţiei Makk din 1854, Köpeczi Sebestyén József heraldic.

Locuitorii localităţilor arondate în principal trăiesc din agricultură. Oraşul avea o reţea de meşteşugari în vremuri. În prezent lângă mineritul aproape total lichidat, cu o vechime de 140 de ani, funcţionează întreprinderi de exploatare forestieră, de alimente, societăţi comerciale şi o uzină de îmbuteliere a apei minerale. Există tipografie, ziare locale, televiziune regională, o serie de asociaţii şi fundaţii desfăşoară activităţi de utilitate publică. Muzeul Depresiunii Baraolt funcţionează din anul 2006. Portul popular din Racoşul de Sus reprezintă o valoare extraordinară al culturii populare.