M1/6B-a - Investiții în patrimoniul cultural și serviciile de bază pe teritoriul Alutus

Denumire proiect: Achiziționare buldoexcavator în comuna Valea Crișului, Județul Covasna
Beneficiar: Comuna Valea Crișului
Localizarea proiectului: Comuna Valea Crișului, sat Valea Crișului,jud. Covasna
Valoarea ajutorului nerambursabil: 80.000 euro
Data semnării contractului de finanțare: 11.04.2019
Data finalizării proiectului: 30.09.2019

Descrierea proiectului: Prin acest proiect, comuna Valea Crișului a achiziționat un buldexcavator pentru dotarea Compartimentului administrativ-gospodăresc din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Valea Crișului. Investiția realizată permite creșterea eficienței și dezvoltarea serviciilor administrativ/gospodărești și implicit asigurarea unui mediu sigur de viață pentru cetățeni.