M1/6B-a - Investiții în patrimoniul cultural și serviciile de bază pe teritoriul Alutus

Denumire proiect: Dotarea compartimentului de întreținere și deszăpezire a drumurilor comunale, străzilor, drumurilor forestiere și a terenurilor aferente acestora din cadrul primăriei Brăduț, județul Covasna
Beneficiar: Comuna Brăduț
Localizarea proiectului: Comuna Brăduț, sat Brăduț, nr.171,jud. Covasna
Valoarea ajutorului nerambursabil: 40.564,30 euro
Data semnării contractului de finanțare: 25.03.2020
Data finalizării proiectului: 28.07.2020

Descrierea proiectului: Prin proiect s-a realizat dezvoltarea calității vieții și a nivelului de trai a populației comunei Brăduț, creșterea atractivității comunei prin dezvoltarea serviciilor de întreținere a drumurilor și a șanțurilor de pe teritoriul administrativ al comunei achiziționând un tractor performant și echipamente/accesorii pentru tractor: tocător cu braț articulat și lamă de zăpadă.