M1/6B-a - Investiții în patrimoniul cultural și serviciile de bază pe teritoriul Alutus

Denumire proiect: Achiziționare de obiecte pentru păstrarea și transmiterea tradițiilor ecvestre în Comuna Bodoc
Beneficiar: Comuna Bodoc
Localizarea proiectului: Comuna Bodoc, sat Bodoc, nr.65, jud. Covasna
Valoarea ajutorului nerambursabil: 19.984,98 euro
Data semnării contractului de finanțare: 14.05.2019
Data finalizării proiectului: 30.08.2019

Descrierea proiectului: Prin proiect Comuna Bodoc a realizat dezvoltarea infrastructurii necesare organizării curselor și concursurilor de cai, achiziționând boxe de cai echipate cu panouri fotovoltaice pentru iluminat, pentru îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a evenimentelor specific ecvestre.