M1/6B-a - Investiții în patrimoniul cultural și serviciile de bază pe teritoriul Alutus

 

Denumire proiect: Dotarea și echiparea serviciului voluntar pentru situații de urgență Bixad
Beneficiar: Comuna Bixad
Localizarea proiectului: Comuna Bixad, jud. Covasna
Valoare totala a proiectului: 43.792,11 euro
Valoarea ajutorului nerambursabil: 43.792,11 euro
Data semnării contractului de finanțare: 21.06.2018
Data finalizării proiectului: 12.07.2019
 
Descrierea proiectului: Proiectul vizează dotarea și echiparea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din comuna Bixad cu echipamente noi în scopul creșterii eficienței activității acestuia. Utilaje achiziționate: UTV pompieri cu apă și spumă, echipamente speciale și costume de protecție pentru pompierii voluntari din comună.