Scurta prezentare a comunei Brăduţ

Comuna Brăduţ este situată în partea nordică al Bazinului Baraolt. Scaunul-fiu Brăduţ aparţinând pe vremuri de regiunea Odorhei a fost numită după numele comunei Brăduţ. Comuna compusă din patru localităţi – Brăduţ, Doboşeni, Filia şi Tălişoara – este situată de-a lungul pârâului Kormos, la poalele Munţii Harghita de Sud, la o înălţime de 510 m. Teritoriul administrativ al comunei este în jur de 18000 ha, conform recensământului din anul 2002 populaţia comunei a fost de 4686 locuitori, din care aproape 1100 persoane aparţin minorităţii rrome. Majoritatea populaţiei sunt reformaţi după religie. Centrul de comună se află la 7 km de la Baraolt şi la 55 km de la Sfântu Gheorghe.

Persoanele renumite ale comunei: Hermányi Dienes József (1699-1763) scriitor şi colector de anecdote; Kolumbán Lajos (1875-1958) etnograf, Benkő József (1740-1814) preot reformat, istoric, cercetător al florei, Bartha Károly învăţătorul poporului şi artistul grafician contemporan Kósa Bálint.

Din punct de vedere turistic sunt semnificative: bisericile reformate, castelul medieval Daniel şi conacul Bethlen din Tălişoara, conacul Boda din Filia, clădirea atelierului fostului furnal de fier, cimitirul cu obeliscuri funerare din lemn sculptat, grădina Kankós cu narcisa (Narcissus stellaris) protejată, ruinele bisericii şi ale capelei mortuare al localităţii medievale Dobó din câmpul Csipán, precum şi fosta vilă al lui Ceauşescu, care funcţionează ca pensiune de vânători în prezent.

Comuna este bogată în valori naturale, de asemenea are multe zăcăminte valoroase. Pădurile întinse, cu o faună bogată, fâneţele şi păşunile montane, pârâurile subalpine bogate în peşti, izvoarele de ape minerale şi comorile minerale: lignitul, piatra de fier, bentonitul, diatoma, pietrele semipreţioase, piatra de construcţii, pietrişul şi nisipul reprezintă valori semnificative în comună.

Veniturile populaţiei şi economia comunei se bazează pe exploatarea forestieră, prelucrarea lemnului, agricultura şi comerţul.