M5/2A

Data postării: 16.02.2023

Apel de selecție februarie 2023
M5/2A - Sprijinirea structurilor asociative pe teritoriul Alutus

 

1. Apel de selecție detaliat M5-2A
2. Apel de selecție simplificat M5-2A
3. Ghidul solicitantului M5-2A
Anexa 1 Cerere de finanțare M5-2A
Anexa 1.1 la Cererea de finanțare-Formular inscriere APIA
Anexa 2.1 Studiu de Fezabilitate conform HG.28-2008
Anexa 2.2 Studiu de fezabilitate conform HG907-2016
Anexa 2. B STUDIU de FEZABILITATE ANEXA B
Anexa 2. C STUDIU de FEZABILITATE ANEXA C
Anexa 3 Lista UAT din zonele montane (ZM)
Anexa 4 ANEXA I la Tratatul de Instituire al Comunității Europene iulie 2015
Anexa 5 Sinteza studiului privind Zonarea potențialului de producție agricolă
Anexa 6.1 Lista Asociațiilor acreditate de ANZ
Anexa 6.2 Lista rase autohtone (indigene)
Anexa 7 Calculator Cod Bune Practici Agricole
Anexa 8 Codul de bune practici agricole dec. 2016
Anexa 9 Model Contract de Finanțare
Anexa 10 Fișa mășurii M5-2A
Anexa 11 Instrucțiuni evitare creare condiții artificiale accesarea PNDR 2020
Anexa 12 Zone Vulnerabile la Nitrați (ZVN) conform Ordinului 1552
Anexa 13 Angajament propria răspundere PRIVIND UTILIZAREA COFINANȚĂRII
Anexa 14 E1.2. L Fișa de verificare a conformității proiectului M5-2A
Anexa 15 E1.2.2L Fișa de evaluare a eligibilității proiectului M5-2A
Anexa 16 E1.2.3L Fișa de evaluare a criteriilor de selecție M5-2A
Anexa 17 Declarația neîncadrare în firme în dificultate
Anexa 18 Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal


Data postării: 16.09.2022

Apel de selecție septembrie 2022
M5/2A - Sprijinirea structurilor asociative pe teritoriul Alutus

 

1. Apel de selecție detaliat M5-2A
2. Apel de selecție simplificat M5-2A
3. Ghidul solicitantului M5-2A
Anexa 1 Cerere de finanțare M5-2A
Anexa 1.1 la Cererea de finanțare-Formular inscriere APIA
Anexa 2.1 Studiu de Fezabilitate conform HG.28-2008
Anexa 2.2 Studiu de fezabilitate conform HG907-2016
Anexa 2. B STUDIU de FEZABILITATE ANEXA B
Anexa 2. C STUDIU de FEZABILITATE ANEXA C
Anexa 3 Lista UAT din zonele montane (ZM)
Anexa 4 ANEXA I la Tratatul de Instituire al Comunității Europene iulie 2015
Anexa 5 Sinteza studiului privind Zonarea potențialului de producție agricolă
Anexa 6.1 Lista Asociațiilor acreditate de ANZ
Anexa 6.2 Lista rase autohtone (indigene)
Anexa 7 Calculator Cod Bune Practici Agricole
Anexa 8 Codul de bune practici agricole dec. 2016
Anexa 9 Model Contract de Finanțare
Anexa 10 Fișa mășurii M5-2A
Anexa 11 Instrucțiuni evitare creare condiții artificiale accesarea PNDR 2020
Anexa 12 Zone Vulnerabile la Nitrați (ZVN) conform Ordinului 1552
Anexa 13 Angajament propria răspundere PRIVIND UTILIZAREA COFINANȚĂRII
Anexa 14 E1.2. L Fișa de verificare a conformității proiectului M5-2A
Anexa 15 E1.2.2L Fișa de evaluare a eligibilității proiectului M5-2A
Anexa 16 E1.2.3L Fișa de evaluare a criteriilor de selecție M5-2A
Anexa 17 Declarația neîncadrare în firme în dificultate
Anexa 18 Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 


 

Data postării: 27.05.2020

Apel de selecție iunie 2020
M5/2A - Sprijinirea structurilor asociative pe teritoriul Alutus

 

1. Apel de selecție detaliat M5-2A
2. Apel de selecție simplificat M5-2A
3. Ghidul solicitantului M5-2A
Anexa 1 Cerere de finanțare M5-2A
Anexa 2.1 Studiu de Fezabilitate conform HG.28-2008
Anexa 2.2 Studiu de fezabilitate conform HG907-2016
Anexa 2. B STUDIU de FEZABILITATE ANEXA B
Anexa 2. C STUDIU de FEZABILITATE ANEXA C
Anexa 3 Lista UAT din zonele montane (ZM)
Anexa 4 ANEXA I la Tratatul de Instituire al Comunității Europene iulie 2015
Anexa 5 Sinteza studiului privind Zonarea potențialului de producție agricolă
Anexa 6.1 Lista Asociațiilor acreditate de ANZ
Anexa 6.2 Lista rase autohtone (indigene)
Anexa 7 Calculator Cod Bune Practici Agricole
Anexa 8 Codul de bune practici agricole dec. 2016
Anexa 9 Model Contract de Finanțare
Anexa 10 Fișa mășurii M5-2A
Anexa 11 Instrucțiuni evitare creare condiții artificiale accesarea PNDR 2020
Anexa 12 Zone Vulnerabile la Nitrați (ZVN) conform Ordinului 1552
Anexa 13 Angajament propria răspundere PRIVIND UTILIZAREA COFINANȚĂRII
Anexa 14 E1.2. L Fișa de verificare a conformității proiectului M5-2A
Anexa 15 E1.2.2L Fișa de evaluare a eligibilității proiectului M5-2A
Anexa 16 E1.2.3L Fișa de evaluare a criteriilor de selecție M5-2A
Anexa 17 Declarația neîncadrare în firme în dificultate
Anexa 18 Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 


Data postării: 12.01.2020

Apel de selecție ianuarie 2020
M5/2A - Sprijinirea structurilor asociative pe teritoriul Alutus

 

1. Apel de selecție detaliat M5-2A
2. Apel de selecție simplificat M5-2A
3. Ghidul solicitantului M5-2A
Anexa 1 Cerere de finanțare M5-2A
Anexa 2.1 Studiu de Fezabilitate conform HG.28-2008
Anexa 2.2 Studiu de fezabilitate conform HG907-2016
Anexa 2. B STUDIU de FEZABILITATE ANEXA B
Anexa 2. C STUDIU de FEZABILITATE ANEXA C
Anexa 3 Lista UAT din zonele montane (ZM)
Anexa 4 ANEXA I la Tratatul de Instituire al Comunității Europene iulie 2015
Anexa 5 Sinteza studiului privind Zonarea potențialului de producție agricolă
Anexa 6.1 Lista Asociațiilor acreditate de ANZ
Anexa 6.2 Lista rase autohtone (indigene)
Anexa 7 Calculator Cod Bune Practici Agricole
Anexa 8 Codul de bune practici agricole dec. 2016
Anexa 9 Model Contract de Finanțare
Anexa 10 Fișa mășurii M5-2A
Anexa 11 Instrucțiuni evitare creare condiții artificiale accesarea PNDR 2020
Anexa 12 Zone Vulnerabile la Nitrați (ZVN) conform Ordinului 1552
Anexa 13 Angajament propria răspundere PRIVIND UTILIZAREA COFINANȚĂRII
Anexa 14 E1.2. L Fișa de verificare a conformității proiectului M5-2A
Anexa 15 E1.2.2L Fișa de evaluare a eligibilității proiectului M5-2A
Anexa 16 E1.2.3L Fișa de evaluare a criteriilor de selecție M5-2A
Anexa 17 Declarația neîncadrare în firme în dificultate
Anexa 18 Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal