M1/6B-a - Investiții în patrimoniul cultural și serviciile de bază pe teritoriul Alutus

Denumire proiect: Achiziționare buldoexcavator pentru comuna Bodoc
Beneficiar: Comuna Bodoc
Localizarea proiectului: Comuna Bodoc, jud. Covasna
Valoare totala a proiectului: 86.272,41 euro
Valoarea ajutorului nerambursabil: 86.272,41 euro
Data semnării contractului de finanțare: 11.05.2018
Data finalizării proiectului: 15.10.2018
 
Descrierea proiectului: În cadrul proiectului serviciul public de administrare al comunei Bodoc a fost dotat cu un buldoexcavator, cu scopul înbunătățirii serviciului public de gosprdărie,  respectiv eficientizarea lucrărilor de întreținere a rețelei locale de drumuri publice din comună.