Scurtă prezentare a comunei Ghidfalău

Comuna Ghidfalău se situează pe malul stâng al râului Olt, în vecinătatea Munții Bodoc. Din punct de vedere administartiv este alcătuit din două sate – Angheluș, Ghidfalău - și două sate gemene: Fotoș și Zoltan. Majoritatea din cei 2600 de locuitori aparțin bisericii reformate, sunt de naționalitatea maghiară, dar există și o minoritatea romă numeroasă vorbitor de limba maghiară. În ultimii ani infrastructura comunei și situația clădirilor publice s-a îmbunătățit simțitor.

Printre casele de locuit, conace și bisericile existente în comună se distinge biserica fortificată reformată din satul Ghidfalău. În clădirea bisericii construită în secolul XIII-XIV. prin contribuția mai multor sate putem descoperi elemente ale stilului roman, gotic și renascentist. Se distinge prin originalitate porticul cu ornamente de stuc, construit în 1787, care ne duce cu gândul la prispele conacelor nobiliare din zona Trei Scaune. Cercetările efectuate în incinta clădirii au adus la suprafață fresce valoroase din secolul XIV., pe unele apar scene din legenda lui Szent László.

Printre personalitățile de seamă născute în comună numele lui Czetz János (1822–1904) apare cel mai frecvent în memoria comunității locale. General din perioada revoluției din 1848-49 a rămas fidel națiunii maghiare în ciuda faptului că după 1849 a fost nevoitsă emigreze în Argentina. În vecinătatea bisericii fortificate a fost ridicată o statuie în memoria generalului. Școala din Ghidfalău poartă numele lui. A pe teritoriul comunei funcționează grădiniță în patru locuri. În centrul comunei există învățământ de I-VIII. clase, iar în celelalte sate de I-IV. clase.

În trecutul apropiat s-au mutat (înapoi) mulți în comună. Majoritatea localnicilor trăiesc din agricultură, mulți î-și câștigă existența în localitățile din apropiere, mai ales în orașul Sfântu Gheorghe. Pentru unii intreprinderile mici din sat asigură loc de muncă în diferite domenii, precum: comerțul cu amănuntul, brutărie, tâmplărie, construcții, turism, reparații auto, manufactură. Viața civilă este efervescentă, cei interesați au acces la mai multe grupuri și activități inițiate de asociații locale. Administrația locală, biserica, învățătorii și profesorii din școli, Asociația Kaláris, Asociația Csillagőrző oferă numeroase programe.

Posibilitățile de dezvoltare prin programul LEADER în comuna Ghidfalău

În trecut foarte multe evenimente locale au fost inițiate de actori locali. Programul LEADER poate contribui la întărirea, extinderea evenimentelor existente, elaborarea și implementarea de idei noi, inclusiv în domeniul moștenirii naturale și construite. Peisajul pitoresc din Fotoș, imaginea tradițională a satului din Mărtănuș, poarta construită în stil baroc din Zoltan, biserica din Etfalău, conacele din Ghidfalău, stilul de viață tradițional din Angheluș înseamnă valori atât pentru localnici, cât și pentru turiștii veniți în zonă. Aceste particularități pot deveni puncte de pornire al dezvoltării zonei bazate pe valori adevărate. Zilele comunei devin în fiecare an din ce în ce mai variate, oferind programe de nivel înalt. Evenimentele și schimburile de experiență bazate pe relații cu localitățile înfrățite sunt folositoare și utile. Manifestările oferite de copii din grădinițe și școli, evenimentele organizate de biserica din localitate, programele grupurilor de dans colorează zilele de sărbătoare. În viața comunei lângă activitățile legate de agricultură caii au rol important în cadrul concursurilor de atelaje și alte manifestări.