M5/2A – Sprijinirea structurilor asociative pe teritoriul Alutus

Denumire proiect: Modernizarea parcului de utilajea gricole al composesoratului de pădure și pășune Bățanii Mari
Beneficiar: Composesoratul de pădure și pășune Bățanii Mari
Localizarea proiectului: Comuna Bățani, loc. Bățanii Mari, nr. 526, jud. Covasna
Valoarea ajutorului nerambursabil: 60.256,8 euro
Data semnării contractului de finanțare: 09.02.2021
Data finalizării proiectului: 04.08.2021

Descrierea proiectului: Prin proiect composesoratul a achiziționat mașini și utilaje agricole pe care le folosește pentru întreținerea și curățarea pășunilor membrilor composesoratului care aduce beneficii pentru toți membriiai composesoratului.