M3/2A – Investiții în activități agricole pe teritoriul Alutus

Denumire proiect: Dezvoltarea exploatației SZŐCS J. ZSOFIA Întreprindere Individuală
Beneficiar: SZŐCS J. ZSOFIA Întreprindere Individuală
Localizarea proiectului: satul Racoșul de Sus, nr.97, loc. Baraolt, jud. Covasna
Valoarea ajutorului nerambursabil: 26.064,81 euro
Data semnării contractului de finanțare: 02.02.2023
Data finalizării proiectului: iulie 2023

Descrierea proiectului: Achiziționând utilaje și echipamente agricole prin acest proiect, s-a realizat înființarea bazei exploatației agricole proprii.