M2/6A – Investiții în activități non-agricole pe teritoriul Alutus

Denumire proiect: Dotarea agentului economic IRGUMBURGUM SRL
Beneficiar: IRGUMBURGUM SRL
Localizarea proiectului: sat Ghidfalău,comuna Ghidfalău jud. Covasna
Valoarea ajutorului nerambursabil: 31.909,78 euro
Data semnării contractului de finanțare: 27.02.2023
Data finalizării proiectului: mai 2023

Descrierea proiectului: Agentul economic a dezvoltat afacerea non-agricolă în mediul rural prin achiziționarea a 5 ATV-uri pentru organizarea de circuite pentru diferite persoane, grupuri de turiști, cu scopul de a diversifica serviciile de agrement din zonă.