Regiunea LEADER Alutus este situată în partea de nord-vest a județului Covasna. Teritoriul se învecinează în vest cu județul Brașov și cu râul Olt, în sud cu municipiul Sfântu Gheorghe, la est cu Munții Bodoc, iar în partea de nord și nord-vest cu Munții Harghita-Sud și județul Harghita.

Teritoriul regiunii Alutus se compune din următoarele 13 unități administrativ-teritoriale: orașul Baraolt, comunele din Depresiunea Baraoltului (Aita Mare, Bățani, Belin, Brăduț, Vârghiș) și Valea Oltului (Arcuș, Bixad, Bodoc, Ghidfalău, Malnaș, Micfalău, Valea Crișului), în total 35 de localități.

Suprafața teritoriului Alutus este de 1.105,8 km2, numărul populației, conform recensământului din anul 2011, este de 37.754 de persoane.

Asociația Alutus Regio Egyesület are 54 membri și s-a format ca parteneriat public-privat prin asocierea consiliilor locale (12), a celor mai active ONG-uri, organizații ale cultelor (27) și a întreprinzătorilor (15) din teritoriul acoperit de aceasta, cu scopul de a diversifica, dezvolta economia în folosul comunităților din mediul rural prin programul LEADER, de succes al Uniunii Europene și anume programul LEADER.

În cursul primului ciclu de finanțare (2012-2015), în cadrul a 11 măsuri au fost depuse 86 de proiecte, dintre care 56 au fost selectate și implementate cu succes. Valoarea totală a ajutorului public nerambursabil acordat acestor proiecte a fost de 2.212.602,00 euro.

În urma consultării populației Asociația Alutus Regio Egyesület a elaborat Strategia de Dezvoltare Locală, care a fost selectată spre finanțare de către Autoritatea de Management, și astfel Asociația Alutus Regio Egyesület a dobândit statutul de GAL autorizat și a obținut un buget de 2.518.212,31 euro. 80% din această valoare va putea fi accesat în perioada următoare (2017-2020) în cadrul următoarelor măsuri de finanțare:

M1/6B – Investiții în patrimoniul cultural, serviciile sociale și de bază pe teritoriul Alutus
M2/6A – Investiții în activități non-agricole pe teritoriul Alutus
M3/2A – Investiții în activități agricole pe teritoriul Alutus
M4/3A – Investiții în unități de procesare pe teritoriul Alutus
M5/6B – Constituirea și promovarea structurilor asociative pe teritoriul Alutus

 

 

BT Google Maps