M1/6B-b - Investiții în serviciile sociale pe teritoriul ALUTUS

Dezvoltări realizate

Căutare

Valoarea proiectului

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 300.000 Euro. Rata sprijinului nerambursabil este de 100%.