M2/6A – Investiții în activități non-agricole pe teritoriul Alutus

Denumire proiect: Dotarea clădirii și dezvoltarea serviciilor turistice în pensiunea Vass, localitatea Zălan, comuna Bodoc, județul Covasna
Beneficiar: Para Zoltán-Róbert Întreprindere Individuală
Localizarea proiectului: Comuna Bodoc, sat Zălan, jud. Covasna
Valoarea ajutorului nerambursabil: 23.440,78 euro
Data semnării contractului de finanțare: 11.09.2019
Data finalizării proiectului: iulie 2022

Descrierea proiectului: Prin implementarea prezentului proiect s-a realizat dotarea clădirii unei pensiuni agroturistice cu 3 margarete, și dezvoltarea serviciilor turistice oferite de aceasta. Proiectul este implementat în satul Zălan, comuna Bodoc, județul Covasna.