Árkos község rövid bemutatása

Árkos község Sepsiszentgyörgy megyeközpont 3 km távolságban levő északi szomszédja. Egykor Sepsikőröspatak községhez tartozott, ma önálló közigazgatási egységet alkot. A Barót hegységből eredő Árkos patak völgyében települt 578 m magasan, neve az árkos-vízmosásos földrajzi jelzőre utal. Lakosainak száma 2009. elején 1382 fő volt. A falu környékén a föld mélyén gazdag széntelep lelőhelyek találhatók. Unitárius templomvárát a középkorban lebontották. 1830-33-ban újat építettek helyébe, de a várfalból kiemelkedő négy bástya és torony ma is a XVI. századbeli reneszánsz emlékeket őrzi. A falu híveinek egy része 1622-ben református vallású lett. Ők a XVII. században építettek maguknak templomot. A XVIII. századtól a római katolikusok Szent István tiszteletére szentelt templomot építettek.

A falu jelentős építészettörténeti emléke a báró Szentkereszty család újbarokk kastélya. Az 1870-ben épült kastély mellett található egy kis kápolna és egy dendrológiai park, ahol kortárs képzőművészeti alkotások láthatók. Ugyancsak a kastély közelében van az Európai Tanulmányi Központ, a térség egyik jelentős képzőközpontja, ahol 33 szoba, konferenciaterem, több tanácskozóterem várja a vendégeket.

A község közelében található Sugásfürdő üdülőhely és a Görgő tető (1018 m), valamint a Várhegy (735 m) nevű hely, ahol egykor földvár állt, amit a középkorban készítettek a település lakói és védelmül szolgált a tatárjárás idején. Jelzett ösvényen megközelíthető a faluból a Baróti hegység gerince és a Vadas tető. Árkos szülötte Árkosi Gelei Benedek, zoológus, egyetemi tanár, az MTA tagja, Gelei József és a geológus Kiss Ernő, a Baróti hegység földtani kutatója és az árkosi Ammonites kövületek leírója. Itt élt és dolgozott Kiss Mihály, a falu múlt században élt unitárius lelkésze, a székely népköltészet és nyelvjárás jeles gyűjtője.

Árkos lakói ma fölműveléssel és állattenyésztéssel foglalkoznak. Az utóbbi tíz évben számos sepsiszentgyörgyi telepedett le itt, jelentősen megemelve az itteni telekárakat. A falu életében igen aktív mind az unitárius, mind a református egyház, illetve számos civil szervezet, mint a Dahlström Kálmán kulturális egyesület, a Kapernaum alapítvány és a Biókultúra egyesület. Több nagyobb vállalkozának is székhelye a kis település.